loader

Radosław Pluciński - Radca prawny

Partner zarządzający biurem w Warszawie

Radca prawny od 1997 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji GFPS w Monachium. Ukończył podyplomowe studia MBA w języku niemieckim na WSPiZ im. Koźmińskiego w Warszawie oraz dodatkowe studia z prawa europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Piastował funkcję członka zarządu niemieckich spółek Aluform Sp. z o. o. i v-ce prezes ISE Industries Poland.

Posiada duże doświadczenie i praktykę w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw krajowych, w tym również spółek akcyjnych m.in. z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz z kapitałem zagranicznym, w tym m.in.: Sikla Polska Sp. z o. o., Aluform Sp. z o.o., Winkelmann Sp. z o.o., ISE Industries Poland Sp. z o.o.

W ramach obsługi prawnej prowadził procesy z zakresu: prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i prawa podatkowego. Przygotowywał szereg analiz i opinii prawnych z zakresu m.in. prawa handlowego i papierów wartościowych, prawa cywilnego, prawa energetycznego oraz prawa budowlanego i nieruchomości. W swojej praktyce realizował projekty due diligance. Wykładał także w języku niemieckim polskie prawo zamówień publicznych w Niemczech, a także transakcje w handlu międzynarodowym w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jest autorem wielu publikacji w Gazecie Prawnej, Gazecie Dom, Rzeczpospolitej, TVN CNBC Biznes, money.pl. i wielu innych

Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek zarówno w języku polskim jak i niemieckim z zakresu m.in.:

 • prawa handlowego i gospodarczego,
 • prawa cywilnego i prawa pracy,
 • prawa wekslowego,
 • prawa przewozowego krajowego i międzynarodowego,
 • prawa ubezpieczeń gospodarczych,
 • prawa wekslowego,
 • prawa leasingowego,
 • prawa budowlanego i nieruchomości,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa podatkowego.

Krzysztof Jastrzębski - Aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, ze specjalizacją - europejskie prawo gospodarcze. Uczęszczał na seminarium prof. dr. hab. Józefa Okolskiego, w swojej pracy dyplomowej opisał zagadnienia dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz firm inwestycyjnych, a także zagadnienia odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej za ich naruszanie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie praktyk studenckich i absolwenckich w kancelariach radcowskich i adwokackich zajmujących się obsługą egzekucji roszczeń wymagalnych.

Specjalizuje się w prawie handlowym i upadłościowym, prawie giełdowym i finansowym, corporate governance oraz w zagadnieniach obejmujących prawo papierów wartościowych, a także regulacjami rynków kapitałowych i ich efektywnością informacyjną.

Zajmuje się obsługą prawną Klientów Kancelarii w języku polskim oraz w języku angielskim, m.in. w zakresie:

 • prawa cywilnego materialnego oraz procesowego,
 • prawa spółek w zakresie rejestracji, łączenia, podziału i przekształceń,
 • prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego,
 • europejskiego prawa gospodarczego,
 • prawa przewozowego,
 • prawa papierów wartościowych,
 • prawa pracy w zakresie umów o zakazie konkurencji, sporządzania opinii, doradztwa i negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • prawa własności intelektualnej.

Nasze siedziby

Biuro w Warszawie

Concept Tower
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
(22) 354 - 64 - 96
(22) 354 - 64 - 97
biuro@radcyprawni.net

Biuro w Krakowie

Szlak 65/205, 31-153 Kraków
(22) 354 - 64 - 96
(22) 354 - 64 - 97
biuro@radcyprawni.net